Potrat – najväčšia hrozba pre mier

autor: editorial staff

 

Matka Terézia pri preberaní Nobelovej ceny mieru v roku 1979 povedala na tému potratu dôležité slová.

 

Potrat je najväčšou hrozbou pre mier vo svete. Každý život je životom Boha v nás. Nenarodené dieťa má v sebe Boží život. Nemáme nijaké právo zničiť ho, nech by sme na to použili akékoľvek metódy. (...) Dieťa je vždy Boží dar. Ak je potrat povolený vo vysoko rozvinutých krajinách, tieto krajiny sú najúbohejšie z úbohých. Najväčším nebezpečenstvom pre mier je potrat. Ak môžeme zničiť život, ktorý nám daruje Boh, alebo ak sa matka môže stať katom svojich detí, čo máme povedať o iných vraždách a vojnách vo svete? Ľudia sa dnes nemajú navzájom radi a tu je počiatok hrozby pre mier. Potrat je pôvodcom zla vo svete...
 
Bože, obdar nás milosťou, aby sme na celom svete vedeli ukončiť zabíjanie detí v lone matky. Najsvätejšia Panna Mária, ty si z láskou prijala Ježiša, preto pomáhaj matkám a chráň ich od hriechu potratu!
 

Nenarodené deti sú najúbohejšie z úbohých. Sú Bohu veľmi blízke. Vždy prosím lekárov, aby nikdy nezabíjali nenarodené deti.. Ak ich niekto nechce, ja ich prijmem. Vždy nájdeme rodiny, ktoré si tieto deti adoptujú. V očiach každého dieťaťa vidím prítomného Boha. Ak budú matky naďalej zabíjať svoje vlastné deti, tak sa nám nepodarí zabrániť vojnám.              

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86