Sila novény k Panne Márii z Pompejí

autor: Aleksandra Jędrzejczak

Naši čitatelia svedčia o úžasných milostiach, ktoré si vyprosili prostredníctvom tzv. novény k Panne Márii z Pompejí. Uverejňujeme úryvky z niektorých z nich:

Stal sa zázrak a moja dcérka vidí!

Chcem opísať svoj príbeh. Pred niekoľkými mesiacmi sa mi narodila dcérka. Žiaľ, lekári zistili, že má zriedkavú genetickú očnú vadu. Keď mala päť týždňov, navštívili sme očnú kliniku, kde nám povedali, že naša dcérka nebude vidieť a že bude schopná odlíšiť iba deň od noci. Vyšetrením zistili, že má iba zvyšky zraku – čiže je slepá. Hľadala som pomoc všade, ale lekári boli bezmocní. Dozvedela som sa, že túto chorobu nie je možné liečiť ani operačne. Bola som bezradná, zúfalá a v depresii, ale nevzdala som sa úplne. Keď som na internete hľadala pomoc a nejakú „účinnú“ modlitbu, objavila som stránku o novéne k Panne Márii z Pompejí: www.pompejanska.rosemaria. pl. Čítala som si svedectvá ľudí, ktorí sa ju modlili, a po istom čase som sa ju aj ja začala modliť. Samozrejme, že som prežívala chvíle pochybností a občas sa v mojej hlave rodila otázka, či to, čo robím, má zmysel. „Veď zázraky neexistujú,“ myslela som si. „Prečo by mi Panna Mária mala zázračne uzdraviť dieťa?“ Snažila som sa však tieto myšlienky odháňať a vytrvalo som modlila ďalej. Po istom čase som si všimla, že dcérka začína niečo vnímať, ale myslela som si, že je to iba výplod mojej fantázie: tak veľmi po tom túžim, že si to nahováram. Ale bolo to inak. Moja dcérka každým týždňom videla čoraz viac! Plakala som od šťastia, ale prežívala som aj chvíle váhania a pochybností, či dieťatko skutočne vidí. Dodám iba toľko, že keď som predtým prichádzala k postieľke, dcérka rozkladala rúčky a bála sa, keď som niečo hovorila. Mala nystagmus (jej očká sa rýchlo pohybovali sprava doľava).

Dnes môžem povedať, že sa stal zázrak a moja dcérka vidí! Nedávno sme boli u odborného lekára vo Varšave, ktorý povedal, že dieťatko vidí a bude vidieť. Môže mať problémy iba s ostrosťou videnia, ale to sa dá vhodnými cvikmi nacvičiť. Som nesmierne šťastná! Spočiatku som nevedela, či dcérka skutočne vidí, a mala som veľa pochybností. V podstate doteraz mi je ťažko uveriť v zázrak, ale lekárska diagnóza ma uistila, že je to tak. Stalo sa to, keď som sa domodlila novénu k Panne Márii z Pompejí!

Sila novény k Panne Márii z Pompejí je úžasná. Ježiš skrze túto modlitbu udeľuje veľa milostí, síl a duševného pokoja. Priznám sa, že ešte pred rokom som bola od Boha ďaleko, nemodlila som sa, ba nechodila som ani do kostola. Ale všetko sa zmenilo, vrátila som sa k Bohu.

Mária

Kedysi som si myslela, že ruženec je nudná modlitba pre starých ľudí. Toto „odriekanie zdravasov“, ako som to nazývala, ma rozčuľovalo a nedokázala som sa pomodliť ani jeden desiatok. Počas novény k Panne Márii z Pompejí som s touto modlitbou nemala najmenší problém, prestala som ju považovať za smiešnu a obľúbila som si ju. Presvedčila som sa, že takto si možno vyprosiť oveľa viac milostí než len tie, o ktoré sa modlíme.

Paula

Keď som sa túto novénu modlil, mal som pochybnosti, či to prinesie nejaký výsledok. Ale táto modlitba mi dala viac, než som čakal. Nielenže som urobil náročnú a dôležitú skúšku, ale dostal som aj vnútornú silu. Vytrval som nielen v modlitbe, ale aj v štúdiu. Táto modlitba učí byť pokorným a dôverovať Bohu. Najsvätejšia Panna Mária, zo srdca ti ďakujem.

Matej

Panna Mária bola ku mne veľmi dobrotivá a prijala moju modlitbu, ktorá bola často nesústredená a nedbalá. Výborne som zmaturovala, vďaka čomu som sa dostala na vysokú školu. Novéna k Panne Márii z Pompejí je mocná modlitba a ja som toho živým príkladom. Odporúčam ju všetkým, čo sa modlia ruženec.

Magda

Vďaka tejto modlitbe cítim veľkú duchovnú silu. Keď som novénu skončila, hneď som sa začala modliť ďalšie dve. Modlím sa ju pred prácou, po ceste, ba v myšlienkach aj v práci.

Vďaka tejto novéne sa môj život zmenil, oveľa viac času venujem modlitbe, odovzdala som svoj život Panne Márii a prosím ju, aby pôsobila v mojom živote. Dôverujem jej a viem, že všetko bude dobre, pretože ona chce pre nás len to najlepšie. Musíme byť iba trpezliví, dôverovať a veriť. Vďaka ti, Panna Mária, za tvoju materinskú starostlivosť. Vďaka tejto novéne sa môj život zmenil. Panna Mária, ďakujem ti za všetky milosti, ktoré si mi dala.

Beáta

Prostredníctvom tejto modlitby som si uvedomila, že aj predtým som dostávala od Boha veľmi veľa, ale za nič som mu neďakovala. Dnes stonásobne ďakujem Bohu za to, že na mňa čakal. Prosím Božiu Matku, aby som sa túto modlitbu modlila do konca života. Teraz sa modlím už piatu novénu a na budúci rok sa budem modliť novénu za obrátenie iných ľudí, pretože z vďačnosti Bohu za to, že sa ku mne sklonil, chcem urobiť už aj niečo pre iných ľudí.

Silvia

Bohu a Panne Márii nič nie je nemožné a naša viera a vytrvalosť v modlitbe a dôvera budú odmenené! Nedajme sa znechutiť ťažkosťami pri modlitbe, lebo diabol nás pokúša, ale Panna Mária je s nami. Som šťastná a každému odporúčam novénu z Pompejí. Nech nás Najlepšia z matiek vedie po Božích cestách, aby sme žili na Božiu slávu.

Marta

O novéne k Panne Márii z Pompejí

Blahoslavený Bartolo Longo dostal od Panny Márie prisľúbenie: „Každý, kto chce dostať milosti, nech sa modlí túto novénu na moju česť.“ Novéna k Panne Márii z Pompejí znamená, že človek sa má 54 dní denne pomodliť tri časti ruženca. Je to modlitba, ktorá si vyžaduje čas a trpezlivosť, ale jej ovocie vždy prekvapí tých, ktorí sa pre ňu rozhodli. K jej šíreniu prispel blahoslavený Bartolo Longo, advokát s mimoriadnou charizmou povzbudzovať k ružencovej modlitbe. Bartolo prežil hlboké obrátenie. V mladosti bol antiklerikál a voľnomyšlienkar, zaujímal sa o ezoteriku a zúčastňoval sa na špiritistických seansách. Jedného dňa, keď prežíval hlboké zúfalstvo, začul vo svojom srdci slová: „Ten, kto šíri ruženec, bude zachránený!“

Vtedy vykročil na namáhavú cestu propagovania ružencovej modlitby medzi obyvateľmi Pompejskej doliny. Spočiatku mu to šlo ťažko, ale po mnohých rokoch prinieslo jeho úsilie nádherné ovocie: ľudia si ruženec obľúbili a v Pompejach postavili Baziliku Kráľovnej posvätného ruženca. 26. októbra 1980 Ján Pavol II. vyhlásil Bartola Longa za blahoslaveného.

Blahoslavený Bartolo písal o ruženci ako o účinnom prostriedku posvätenia: „Ó, požehnaný Máriin ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom; puto lásky, ktoré nás spája s anjelmi; veža záchrany pred pekelnými útokmi; bezpečný prístav v morskej búrke. Nikdy sa ťa nevzdáme. Budeš nám útechou v hodine smrti. Tebe patrí posledný bozk vyhasínajúceho života...“

Ako sa treba modliť novénu k Panne Márii z Pompejí?

Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní. Každý deň sa modlíme tri časti posvätného ruženca (radostný, bolestný a slávnostný). Môžeme sa pomodliť aj štvrtú časť – ruženec svetla. Pred začiatkom každej z troch častí ruženca povieme najskôr úmysel (iba jeden) a potom dodáme: „Tento ruženec sa modlím na tvoju česť, Kráľovná posvätného ruženca.“

Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť novény k Panne Márii z Pompejí a každý deň po zakončení každej časti ruženca sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Spomeň si, milosrdná Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto z tých, čo si ťa ctia a ružencom prosia o pomoc, opustený. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš moju ružencovú modlitbu pre zaľúbenie, aké nachádzaš vo svojom chráme v Pompejach. Amen.“

Ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény a každý deň po zakončení každej časti ruženca sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Čo ti môžem dať, Kráľovná plná lásky? Zverujem ti celý svoj život. Panna posvätného ruženca z Pompejí, budem šíriť tvoju chválu, koľko mi len sily budú stačiť, lebo som vzýval tvoju pomoc a prišla mi Božia pomoc. Všade budem svedčiť o tvojom milosrdenstve. Budem šíriť ružencovú pobožnosť, koľko len budem vládať, a všetkým budem hovoriť o tvojej dobrote voči mne, aby k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja. Keby celý svet vedel, aká si dobrá a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia, všetky stvorenia by sa utiekali k tebe. Amen.“

Okrem toho každú z troch častí ruženca končíme zvolaním, ktoré trikrát zopakujeme: „Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

Ak sa ruženec budeme modliť s detskou dôverou, úprimne a v jednoduchosti srdca, ak všetkým všetko odpustíme a nebudeme v srdci prechovávať pocit krivdy, táto modlitba nám prinesie veľké milosti. Mať čisté srdce znamená žiť v posväcujúcej milosti, a preto si pred začatím novény k Panne Márii z Pompejí očistime srdce vo sviatosti zmierenia. Skrze ruženec dostávame oveľa viac milostí než iba tie, o ktoré prosíme. Nezabudnime sa preto poďakovať za všetky dary, ktoré dostávame skrze ruky Matky ušľachtilej lásky, a vydávajme o nich svedectvo aj iným. Ján Pavol II. nás povzbudzuje: „Vytrvalo sa modlime ruženec, či už v kostoloch alebo v súkromí našich rodín. Keď budeme opakovať slová tejto modlitby, zakúsime, že naše srdcia sa postupne spoja, že zahorí plameň domáceho krbu, posilní sa naša nádej a na všetkých zostúpi veľký pokoj a radosť Ježiša Krista, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal z mŕtvych.“

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86