Možno praktizovať sebaukájanie?

autor: świadectwo

 

Samozrejme, že áno – tvrdí Bravo a iné demoralizujúce časopisy. Podľa ich názoru sebaukájanie je niečo také prirodzené ako stolica alebo sliny s tým rozdielom, že je to spojené s telesnou rozkošou. Skúsme odhaliť, v čom spočíva klamstvo takého tvrdenia.

 

Najprv musíme pochopiť, že pohlavné orgány nemôžeme pokladať za hračky. Sexuálne impulzy majú celkom iný charakter ako napríklad smäd, hlad alebo vylučovanie slín či sĺz. Veď si len predstav, či by cez sliny alebo slzy mohol vzniknúť nový človek? Pohlavný pud je naozaj túžbou, ale nie toho istého druhu ako potreba jesť či piť. Každý normálny človek môže silou vôle vytrvať v sexuálnej abstinencii a určite neumrie; no toto nie je možné v oblasti jedenia či pitia. Devätnásťročný Andrej v liste píše, že pred rokom zložil sľub sexuálnej zdržanlivosti do uzavretia manželstva. Odvtedy nemal pohlavný styk a nepodľahol sebaukájaniu. Silou vôle teda možno ovládnuť pohlavné pudy, ale nemožno dlhšiu dobu nič nejesť alebo nepiť.
Prečo je sebaukájanie zlé? Lebo ním prejavuješ nedostatok úcty voči sebe samému, utekáš do fiktívneho sveta a sústredením sa na osobnú rozkoš prehlbuješ v sebe egoizmus a citovú nezrelosť. Takto ubližuješ svoje budúcej manželke (manželovi). Pravidelné sebaukájanie postupne vedie k návyku a k závislosti na sexuálnej rozkoši. Nezabúdaj, že nečistota tohto druhu ohrozuje predovšetkým tvoju slobodu, stáva sa nútením, neslobodou. Tvoja vôľa je paralyzovaná, prestáva fungovať mechanizmus kontroly, a tak strácaš slobodu, ktorá je nutná k tomu, aby si mohol milovať. Nečistota je teda ničivá, týka sa toho, čo je najintímnejšie a najsvätejšie – schopnosti milovať. Preto hriech nečistoty po sebe vždy zanecháva horkú príchuť a smútok. Nečistota sa v mnohých prípadoch stáva obsesiou, čiže neustálym pozeraním a myslením na všetko cez prizmu sexu. Chorobná predstavivosť sústredená na sex vedie k ochrnutiu ducha. Vzniká bludný kruh, pretože predstavy vedú ku skutkom, no nečisté skutky ešte väčšmi prebúdzajú predstavivosť.
 
Ako sa možno vyslobodiť zo zlozvyku sebaukájania?
Ako môžeš ovládnuť svoje sexuálnu energiu a podriadiť ju svojej vôli?
Najprv sa musíš pravdivo na seba pozrieť, uznať, že si hriešnik, a rozhodnúť sa dostať sa z otroctva, rozhodnúť sa pre boj, aby si svoje túžby a inštinkty podriadil svojej vôli. Len ak sa budeš cítiť ako hriešnik zotročený démonom nečistoty, umožníš, aby k tebe prišla Kristova láska a vyslobodila ťa zo zlozvyku. Čistota je darom, preto musíš po nej túžiť, milovať ju a prosiť o ňu. Len keď si čistý, dovoľuješ Kristovi, aby ťa miloval, a tak prejavuješ lásku svojmu budúcemu manželskému partnerovi a deťom. Ak je tvoj pud silný a nástojčivý, znamená to, že Boh ťa obdaroval veľkou vitalitou, za čo mu máš byť vďačný. Je to príležitosť a úloha k cvičeniu pevnej vôle a odvahy. Čistotu a slobodu si treba vybojovať vo veľkých bitkách. Musíš o ne bojovať, aby si mohol pravdivo milovať. Tento druh bojov pri obrane čistoty ťa bude posilňovať vo všetkých oblastiach života a bude ti prinášať slobodu a šťastie. Pritom mysli na Kristove slová, že bez neho nič nemôžeš urobiť (Jn 15, 5). Ježiš bez tvojho súhlasu nebude môcť konať, no aj tvoje úsilie je vopred odsúdené na neúspech, ak nebudeš zjednotený s Ježišom cez modlitbu a sviatosti zmierenia a Eucharistie. Treba teda uveriť v Kristovu všemohúcu lásku a zjednotiť sa s ním.
Ukájaš sa obvykle vo chvíľach samoty, keď sa cítiš nemilovaný a zranený ľuďmi. Musíš si nájsť vlastný spôsob odmietania pokušení, ale keď sa objavia, nezabudni sa modliť a hneď začni robiť niečo, čo odvráti tvoju pozornosť, a neizoluj sa. A ak si sám v noci, spomeň si na tých, ktorí sú ti drahí, na známych alebo príbuzných zosnulých, a uvedom si, že sú s tebou.
Nezabudni, že Ježiš je pri tebe dokonca aj vtedy, keď sa cítiš celkom opustený.
Nie je pravda, že keď sa objaví sexuálny impulz, tak si nútený podľahnúť mu. Vzdanie sa bez boja je obyčajná zbabelosť. Najčastejšie hrešíme preto, že hriech sa nám vidí príťažlivý a chceme zhrešiť. Preto keď sa tvoje myšlienky začnú točiť okolo sexu a sebaukájania, najlepšie je okamžite zmeniť činnosť: vyjdi von, navštív priateľa, vojdi do kostola. Je chybou opakovať: „neurobím to, neurobím to, neurobím to,“ pretože to spôsobuje rast vnútorného napätia, ktoré si si zvykol uvoľniť práve sebaukájaním. Ešte skôr, ako sa toto napätie objaví, musíš utiecť k modlitbe alebo sa stretnúť s priateľmi, podobne ako utekáš pod strechu hneď, ako vidíš čierne mračná, a nie až potom, keď začne búrka.
Na zvládnutie problému sebaukájania je potrebný čas. Pre jedného to bude otázka týždňov, pre iných mesiacov či dokonca rokov. Preto buď trpezlivý, keď niekedy upadneš. Víťazstvo sa určite dostaví, no nikdy sa nepoddávaj a nepodľahni zármutku a zúfalstvu. Nepozeraj na svoju slabosť a nežiaľ nad ňou, lež začínaj vždy odznovu. Kristus ťa vždy miluje a vždy dvíha. Oveľa nebezpečnejšie ako pád je znechutenie a strata viery v konečné víťazstvo. Svätá Terézia píše, že „svätcom nie je ten, kto nepadá, ale ten, kto vždy vstáva“. Nikdy sa nevzdávaj, lebo Kristus ťa miluje v každej situácii a nikdy ťa neprestane milovať. Modli sa a vždy dôveruj. Pre Boha je dôležité, že chceš ísť jeho cestou. Pády nie sú hrozné, ak sa dejú cestou na vrchol a ak dovolíš, aby ťa Boh dvíhal. A vieš, že niektorí svätci boli pred obrátením hriešnikmi? Napríklad svätý Augustín mal nemanželského syna a blahoslavený Karol Foucauld míňal peniaze v nočných lokáloch. Kristus ich oslobodil z moci nečistoty. Ak uveríš jeho láske, tak pre Boha nič nie je nemožné.
Nezabúdaj, že nie sme pánmi svojej predstavivosti a vzniku sexuálnych túžob a impulzov. Sú nezávislé na našej vôli, ale ich uspokojovanie závisí od nášho súhlasu, teda máme čas na boj, modlitbu, ovládnutie sa. Na ceste k úplnému oslobodeniu sa zo zlozvyku sebaukájania je nutná sústavná sebakontrola a prísna askéza. Preto nikdy nepozeraj erotické filmy. Vôbec nekupuj ani nečítaj časopisy a knihy s nemorálnym obsahom. V tejto oblasti niet silných, preto neprovokuj ani seba, ani iných sexuálnymi gestami a oblečením (minisukne) a upozorni iných, ak sa správajú alebo obliekajú provokatívne. Každý deň cvič alebo športuj, veľa času tráv na čerstvom vzduchu a svedomito si plň povinnosti. Tam, kde sa ti nechce, silou vôle sa prinúť, aby sa ti chcelo. Udržuj hygienu celého tela. A predovšetkým sa modli, pričom hľaď na Kristovo telo v Eucharistii alebo na jeho tvár na Turínskom plátne. A Ježiš bude obmývať tvoje oči, myseľ aj srdce svetlom svojej čistej lásky.
 
Krzysiek
 
 
predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86