Bojujme o svoje rodiny

autor: świadectwo

Pochádzam z hlboko veriacej rodiny. Doma nikdy nechýbala vľúdnosť, láska a modlitba. Moji rodičia (predovšetkým mama) mi vštepovali pravdy viery, učili rozlišovať dobro od zla, ukazovali mi cestu k Bohu.

Viac...

 03_milujtesa_37.pdf

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86