Niesol naše bolesti

autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Veľa ľudí si neuvedomuje, že centrom kresťanskej viery je osoba ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kresťanstvo nie je vo svojej podstate súborom ideí, kultúrou, radom zvykov alebo morálnych postojov, ale je to osobný vzťah s Ježišom Kristom. Božia Prozreteľnosť ako pomôcku k priamemu a osobnému spojeniu so Spasiteľom zachovala pre nás desivý obraz jeho utrpenia a smrti. Je odtlačený na pohrebnom plátne, ktoré môžeme pokladať za ďalšie evanjelium, napísané nie atramentom, lež krvou vyliatou pre našu spásu.

Viac...

 

 01_milujtes_0608.pdf

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86