archiwum-banner_978x172.jpg

Jazykové verzie

left
right
žijem sviatostným životom
 • Zamyslenie nad liturgickými čítaniami nedele Najsvätejšej Trojice
 • Svätý Bonaventúra vo svojom Breviloquiu uisťuje, že „ovocím Svätého písma nie je len nejaká vec, ale plnosť večného šťastia. Veď práve Sväté písmo je knihou, v ktorej sú napísané slová večného života, a preto nielen veríme, ale aj vlastníme večný...
 • Rubrika venovaná Slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla
 • Svätí Peter a Pavol – dve veľmi rozdielne, ba v mnohom protichodné osobnosti. A predsa si ich Cirkev spoločne uctieva. Nielen preto, že obaja na konci svojho života pôsobili v Ríme, kde aj zomreli mučeníckou smrťou.
 • Spiritualita súčasného človeka: Neustála modlitba a duchovná citlivosť
 • Obdobie adventu je časom očakávania príchodu Ježiša Krista. Môže byť i časom obnovy nášho duchovného života, a to prehĺbením a oživením niektorých jeho aspektov. Svätý Efrém Sýrsky, diakon zo 4. storočia, ktorý bol v roku 1920 vyhlásený za učiteľa Cirkvi, sa stal známy pre svo...
 • Spiritualita súčasného človeka: Duchovná rekreácia
 • Niektorí autori v súvislosti s prázdninami uprednostňujú nehovoriť o odpočinku, ale o rekreácii. Samotné slovo rekreácia je zložené z dvoch slov: re – creáre, čo znamená znovu-tvorenie, alebo stvorenie.
 • Arcibiskup Müller o rozvedených a znovuzosobášených
 • Nový prefekt Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Gerhard Ludwig Müller potvrdil učenie katolíckej cirkvi ohľadom rozvedených a znovuzosobášených katolíkov.
 • Pontifikát Jána Pavla II. zmenil beh dejín sveta
 • Pontifikát Jána Pavla II. zmenil beh dejín sveta a premieňal vedomie i srdcia stoviek miliónov ľudí. Z tohto dôvodu je jedným z najvýznamnejších ľudí v celej dvetisícročnej histórii kresťanstva.  
 • Generálna audiencia Benedikta XVI.: Abrahámova modlitba
 • Generálna audiencia Benedikta XVI. sa dnes konala na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec vo svojej katechéze pokračoval v téme modlitby:  
 • Modliť sa znamená hovoriť s Bohom
 • Generálna audiencia sa konala na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec svojou katechézou – na tému Modliť sa znamená hovoriť s Bohom – otvoril nový cyklus katechéz.
 • Svätosť
 • Generálna audiencia Benedikta XVI. bola dnes predpoludním na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec sa v dnešnej katechéze zameral na otázku svätosti, čím zavŕšil dvojročný cyklus katechéz, v ktorých postupne predstavoval významných svätcov Cirkvi. V katechéze po...
 • Zamyslenie Ivany Mochorovskej pre chorých: Toto je môj milovaný syn
 • Drahý brat, sestra! Sme vo vianočnom období. Slávime nedeľu krstu Pána. Kristus prichádza za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Je to krok, ktorému celkom nerozumieme. Možno je to pre nás nepochopiteľné, ale Kristus prekvapenému Jánovi dodáva, že je to preto, aby sa splnilo Písmo.
 • Archív
 • Niesol naše bolesti
 • Veľa ľudí si neuvedomuje, že centrom kresťanskej viery je osoba ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kresťanstvo nie je vo svojej podstate súborom ideí, kultúrou, radom zvykov alebo morálnych postojov, ale je to osobný vzťah s Ježišom Kristom. Božia Prozreteľnosť ako pomôcku k priamemu a osobnému spojeniu so Spasiteľom zach...
 • Čakanie na pravú lásku
 •   „S Agátou sa skutočne ľúbime. Nedáva nám samotná láska právo na sex? Prečo máme čakať, kým sa zoberieme?“ (Peter, 19 rokov)
 • Cesta Jána Pavla II. k svätosti
 •   Veľkosť Jána Pavla II. bola formovaná vierou, prežívanou v každodennej modlitbe a v neustálom kráčaní po ceste prikázaní a evanjelia. Aby sme ho pochopili „zvnútra“, musíme preskúmať dejiny jeho života, oboznámiť sa s prostredím a podmienkami, v ktor&yac...
 • Možno praktizovať sebaukájanie?
 •   Samozrejme, že áno – tvrdí Bravo a iné demoralizujúce časopisy. Podľa ich názoru sebaukájanie je niečo také prirodzené ako stolica alebo sliny s tým rozdielom, že je to spojené s telesnou rozkošou. Skúsme odhaliť, v čom spočíva klamstvo takého tvrdenia.
 • Neobyčajná relikvia zmŕtvychvstania
 • Obyvatelia Manoppella sa vždy domnievali, že obraz Kristovej tváre v ich farskom kostole sa zázračne uchoval na šatke, ktorú mal Ježiš v hrobe položenú na hlave a bola svedkom zmŕtvychvstania.
 • Bojujme o svoje rodiny
 • Pochádzam z hlboko veriacej rodiny. Doma nikdy nechýbala vľúdnosť, láska a modlitba. Moji rodičia (predovšetkým mama) mi vštepovali pravdy viery, učili rozlišovať dobro od zla, ukazovali mi cestu k Bohu.
 • Potrat – najväčšia hrozba pre mier
 •   Matka Terézia pri preberaní Nobelovej ceny mieru v roku 1979 povedala na tému potratu dôležité slová.
 • O dnešných poverách (Rozhovor so svätým Augustínom)
 •   Otec Augustín, čítam tvoje dielo O kresťanskom učení a od údivu neverím vlastným očiam. To, čo si pred poldruha tisícročím napísal o poverách, je také aktuálne, akoby si to napísal dnes.
 • Nenamaľovaný ľudskou rukou
 •   Tak ako obraz Ježiša na turínskom plátne aj zázračný obraz Panny Márie z Guadalupe je podľa súčasnej vedy nevysvetliteľnou záhadou. V kronike je zaznamenané, že obraz zanechala na tilme Indiána Juana Diega Panna Mária počas zjavení roku 1531.
 • Boh prebýva v čistom a pokornom srdci
 • „Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie, v tichosti a pokore... Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké“ (Denníček 792 – 793).
 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86