Objednávka predplatného

2013-10-22

Milodary môžete prevodom alebo peňažným poštovým poukazom typu U posielať na tento účet:
Towarzystwo Chrystusowe 10693680/5200 OTP banka Slovensko a.s., Nám. sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa.


Časopis si môžete objednať na adrese: Metod Kováčik, Slnečná 6, 059 01 Spišská Belá, mail: metod@milujtesa.org,
tel.: 052/4581586, mobil: 00421(0)903496327.

Na túto adresu môžete posielať aj milodary peňažným poštovým poukazom typu H.
 

Náklady na tlač a distribúciu 1 ks na Slovensku sú cca 1,15 €.

 

počet kusov (každé číslo):*
meno:*
priezvisko:*
adresa:*
PSČ:*
Obec:*
štát:*
e-mailová adresa:*
Telefón:
poznámky:
platím hneď:

 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86