Svedkovia viery v Európe

Európa potrebuje svetlo viery

Radio Vaticana

Ján Pavol II. povedal: «Európa potrebuje Boha, Európa potrebuje objaviť svoje kresťanské korene, Európa musí byť priestorom pravej slobody».

Prvýkrát zdokumentované: Fakty a čísla o aktuálne rastúcom fenoméne netolerancie a diskriminácie voči kresťanom v Európe

europe4christ

„Netolerancia a diskriminácia voči kresťanom zahŕňa odopieranie práv kresťanom, napríklad v oblasti slobody prejavu a slobody svedomia. Náboženská sloboda je ohrozená najmä s ohľadom na jej verejný a inštitucionálny rozmer...

Kríž je symbol Európy.

 

Právo na náboženskú slobodu môže znamenať iba jej uskutočňovanie – nie oslobodenie od konfrontácie.

Význam „slobody vierovyznania“ nemá nič spoločné s vytváraním spoločnosti, ktorá je „bez vierovyznania“.

Odstraňovanie symbolu kríža je rovnaký prehrešok, ako je pre ateistov jeho umiestňovanie. Prázdna biela stena je tiež prejavom ideológie – najmä, ak predtým po storočia prázdna nebola. „Hodnotovo neutrálny“ štát je fikcia, ktorá sa často používa na účely propagandy.

Komentár Antona Ziolkovského: O náboženskej situácii

Anton Ziolkovský

Žijeme v dobe, ktorá sa rýchlo mení. Menia sa životné podmienky. Už len málokto získa prácu na celý život, pribúdajú nové technické vymoženosti. Toto všetko spolu s novými kultúrnymi trendmi vyvoláva pocit neistoty.

Demokracia vs. relativizmus: Prečo radikálny sekularizmus ohrozuje našu spoločnosť?

Arcibiskup Charles Chaput

Dve najväčšie klamstvá dneška sú, že kresťanstvo malo relatívne malý význam pri vývoji západnej civilizácie a že západné hodnoty dokážu pretrvať aj bez zakotvenia v kresťanských morálnych princípoch.

“Smerom ku korektnému chápaniu slobody a tolerancie“ – Rocco Buttiglione (zhrnutie)

europe4christ

 

Fenomén ľudskej slobody sa dá chápať, podobne ako v prípade slobody zvierat, ako možnosť konať podľa prirodzenosti. Ale na rozdiel od iných stvorení, ľudia majú svedomie a môžu byť slobodní jedine vtedy, ak načúvajú svojmu vnútornému hlasu morálneho svedomia, ktorý prvýkrát opísal Sokrates a nazval ho svetom hodnôt.

Mať radosť zo života s vierou

Jozef Kováčik

Začiatkom tisícročia, vlastne aj pri tomto výroku si uvedomujem, ako čas veľmi letí, som bol kaplánom v Bratislave. Do nového kostola na Teplickej ulici chodila skupina chlapov. Mali zhruba od 18 do 60 rokov.

Európski biskupi o ochrane kríža: Symbol identity a tradície

Podľa biskupov Bulharska „nik nepochybuje o tom, že korene Európy sú kresťanské a že európska civilizácia existuje vďaka kresťanstvu“. Kríž je podľa nich nástrojom na vyjadrenie najhlbšej lásky, skutočnej solidárnosti so všetkými ľuďmi, nezávisle od ich viery, rasy či národnosti a nie predmetom na udelenie pokuty.

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86