Viera a veda

Viera a vedaKvantová fyzika a viera

Základným princípom metódy výskumu, ktorá sa využíva v prírodných vedách, je predpoklad, že všetko sa dá vysvetliť prirodzeným spôsobom, a teda nie je potrebné sa odvolávať na nadprirodzené činitele. Inak povedané, tieto vedy uskutočňujú výskum tak, akoby Boh neexistoval. Našli svoje identitu, keď si prestali klásť otázky, na ktoré nie sú schopné odpovedať.

Čo vysvetľuje evolučná teória?

„Evolučná teória“ je vraj vedecká teória, ktorá vysvetľuje vznik sveta, v ktorom žijeme. Prekvapuje ma však to, že toto vysvetlenie je nesúrodé a nedôsledné...

Uznaný prípad zázračného uzdravenia pútnika v Lurdoch

Radio Vaticana

Mons. Emmanuel Delmas, biskup francúzskej diecézy Angers, uznal v uplynulých dňoch mimoriadne uzdravenie pútnika, ktorý navštívil Lurdy.

„Nádvorie pohanov“ a videoposolstvo Benedikta XVI.

sr. Jaroslava Kochjarová CJ

Som hlboko presvedčený, že stretnutie viery a rozumu umožňuje človeku nájsť seba samého. Ale žiaľ často sa pravda ohýba podľa tlaku záujmov a atraktívnosti použitia. Hľadanie pravdy nie je jednoduché.

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86