Spiritualita súčasného človeka: Duchovná rekreácia

2012-12-03

autor: P. Peter Dufka SJ/Radio Vaticana

Niektorí autori v súvislosti s prázdninami uprednostňujú nehovoriť o odpočinku, ale o rekreácii. Samotné slovo rekreácia je zložené z dvoch slov: re – creáre, čo znamená znovu-tvorenie, alebo stvorenie. Človek si potrebuje v letnom období práve znovuobnoviť svoje fyzické, psychické, ale i duchovné sily. Slovo rekreácia je vzhľadom na obnovenie duchovných síl človeka vhodnejšie i preto, lebo s duchovnými silami je to podobné ako s niektorými fyziologickými či biologickými procesmi v našom tele. Dýchanie alebo tlkot srdca sú automatizmy, ktoré sú pre náš život nevyhnutné. Nemôžeme ich jednoducho prerušiť, odpočinúť si od nich tak, že ich organizmus prestane vykonávať. Podobne je to i s našimi duchovnými silami. Duch človeka je neustále činný a nemožno jeho aktivitu jednoducho zrušiť s úmyslom, aby si odpočinul a potom pracoval aktívnejšie. I tu ide o nepretržitý proces. Ak sa však duchovná činnosť človeka nerozvíja, postupne upadá. 
 

Viac v Radio Vaticana 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86